DTM – 330/350

TACHIMETR ELEKTRONICZNY NIKON DTM – 330/350

PODSTAWOWE PARAMETRY I DANE TECHNICZNE

Tachimetr DTM-520POMIAR KĄTA

Dokładność pomiaru kąta:  5″ (10cc)
Kompensator:  350-dwuosiowy
330-jednoosiowy
Dokładność odczytu kierunku:  1″/5″

POMIAR ODLEGŁOŚCI

Dokładność pomiaru odległości:  3mm+2ppmxD
Czas pomiaru odległośći
Dokładność pomiaru (3 + 2 ppm) – dokładność odczytu 1 mm (tryb MSR): 1,6 sek.
(inicj. 2,6 sek)
Dokładność odczytu 10 mm (tryb TRK): 1,0 sek.
(inicj. 2,6 sek)
Zasięgi przy dobrych warunkach atmosferycznych /m/
1-lustro: 1500
3-lustra: 2100

POZOSTAŁE PARAMETRY

Wyświetlacz: wysokokontrastowy 16 znaków w 4-ch liniach
330-jednostronny
350-dwustronny
Klawiatura: 21 klawiszy alfanumerycznych po obu stronach instrumentu (wprowadzanie wartości numerycznych, alfanumerycznych oraz bezpośrednio dostępne funkcje pomiarowe)
Zegar wewnętrzny: rejestracja pomiarów obejmuje również datę i czas wykonania pomiaru
Pamięć nawiązania: instrument po wyłączeniu pamięta odczyt kąta poziomego oraz ostatnio wykonywaną funkcję
Transmisja danych: format pliku tekstowego port typu RS-232, szybkość transmisji max 9600 bps
Luneta: powiększenie 28x, średnica obiektywu 38 mm

REJESTRACJA WEWNĘTRZNA

 • Pamięć wewnętrzna o pojemności 8000 pkt.
 • Możliwość korzystania z listy kodów wgranych z PC
 • Edycja , przeglądanie i przeszukiwanie danych
 • Możliwość rejestracji jednocześnie obserwacji i współrzędnych
 • Alfanumeryczne kodowanie punktów
 • Rejestracja daty i godziny pomiaru
 • Sprawdzanie powtarzalności numeracji punktów z zachowaniem możliwości rejestracji punktów o tym samym numerze

ZASILANIE

Bateria wewnętrzna typu Ni-MH (BC-65)
Czas pracy
Pomiar ciągły kąta i odległości ( co 1.2 s ): ok 16 godz.
Pomiar ciągły kąta i odległości ( co 30 s ): ok 27 godz.
Pomiar kąta: ok 30 godz.
Czas automatycznego ładowania baterii: 2 godz.

WODOSZCZELNOŚĆ

Instrument może pracować we wszystkich warunkach atmosferycznych
Temperaturowy zakres pracy: -20 + 50 °C
Wodoszczelność wg.normy IEC529: IPX6 (strumienie wody skierowane z dowolnego kierunku nie mają wpływu na pracę urządzenia)

 

WAGA z baterią:  dtm-350 – 5.1
dtm-330 – 4.9 kg

OPROGRAMOWANIE

POMIAR WSPÓŁRZĘDNYCH PRZY RÓŻNYCH SPOSOBACH NAWIĄZANIA
 • Przy znanym stanowisku – nawiązanie kątowe azymutem lub współrzędnymi punktu nawiązania
 • Wcięcie kątowo-liniowe wstecz na 2 punkty ( pełny pomiar kąta i odległości) kontrola wcięcia przez obliczenie odchyłek ΔHD ΔHV
 • Wcięcie kątowe wstecz na 3 punkty (pomiar kątowy) z możliwością dowiązania wysokościowego do reperu
 • Nawiązanie kierunkowe bez konieczności podawania współrzędnych punktów nawiązania
 • Nawiązanie wysokościowe na dowolny reper
 • Kontrola nawiązania
 • Rejestracja wszystkich parametrów nawiązania
 • Rejestracja parametrów pomiaru (poprawki, jednostki, dokładności) przypisanych do zbioru
DOMIARY
 • domiar kierunkowy
 • domiar odległościowy (góra, dół, przód, tył, prawo, lewo)
 • tyczka z dwoma lustrami
 • narożnik
 • przedłużenie odległości skośnej
 • oś kolumny
 • podanie HD (gdy brak SD)
CIĄGŁE WYŚWIETLANIE STANU NAŁADOWANIA BATERII I POZIOMU SYGNAŁU POWROTNEGO

 

ELEKTRONICZNE LIBELE
 • Poziomowanie instrumentu za pomocą libel elektronicznych
 • Kontrola zakresu pracy kompensatorów
 • Sygnalizacja graficzna oraz elektroniczna
MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEJ PRACY Z DWOMA LUSTRAMI O RÓŻNYCH STAŁYCH DODAWANIA

 

POMIAR KĄTA POZIOMEGO
 • Zerowanie koła poziomego na dowolnym kierunku
 • Ustawianie zadanej wielkości kąta z klawiatury
 • Pomiar kąta repetycyjnego w serii
 • Pomiar osnowy – repetycyjny pomiar kąta + pomiar odległości (rejestracja wartości średnich)
POMIAR CZOŁÓWEK
 • Dwa sposoby pomiaru czołówek: Ciągły i Radialny
POMIAR NIEDOSTĘPNEJ WYSOKOŚCI

 

TYCZENIA
 • Tyczenie ze współrzędnych
 • Tyczenie biegunowe z kąta i odległości
 • Rzutowanie na prostą
 • Płaszczyzna pionowa
 • Płaszczyzna skośna
 • Siedem sposobów wyświetlania danych do tyczenia
 • Wybór punktów do tyczenia wg. numeru, kodu lub zadanego promienia.
FUNKCJE OŚWIETLENIOWE
 • Oświetlenie wyświetlacza
FUNKCJE OBLICZENIOWE
 • Obliczenie odległości i azymutu ze współrzędnych
 • Obliczenie współrzędnych z obserwacji
 • Obliczenie powierzchni i obwodu
EDYCJA, PRZEGLĄDANIE I PRZESZUKIWANIE DANYCH

 

KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM
 • Wymiana danych pomiędzy instrumentem i komputerem odbywa się w formacie pliku tekstowego ASCII