NPL-302

 

TACHIMETRY ELEKTRONICZNE NIKON SERIA NPL-302
NPL-332 / NPL-352 / NPL-362

Główne cechy

  • Możliwość pomiaru bez lustra (zasięg 210 m, w dobrych warunkach, na biały cel)
  • Dokładność pomiaru odległości do lustra – ±(3 + 2 ppm x D) mm
  • Konstrukcja odporna na wodę – IPX6
  • Dokładność kątowa (DIN 18723) 3″ w przypadku modelu NPL-362 i 5″ w przypadku modeli NPL-352 i NPL-332
  • Szybki i wygodny system wprowadzania kodów
  • Klawisze USR, których funkcja jest definiowana przez użytkownika, pozwalające na dostęp do najczęściej używanych funkcji poprzez pojedyncze ich naciśnięcie
  • Klawiatura zaprojektowana w sposób ergonomiczny, zapewniający możliwość bezpośredniego wprowadzania liczb, z klawiszami funkcyjnymi wygodnymi do użycia w terenie
  • Funkcja 100% odtworzenia stanu instrumentu po wyłączeniu i ponownym włączeniu
  • Wysokiej jakości luneta o zwartej konstrukcji
  • Potężne i praktyczne wbudowane oprogramowanie

Pomiar bezlustrowy

Tachimetry serii NPL-302 wyposażone są w unikalny system pomiaru bezlustrowego w którym wiązka laserowa przechodzi poprzez układ ogniskujący.Instrument mierzy odległość jedynie do obiektów na których jest zogniskowany. System ten z jednej strony pozwala uniknąć błędów powstałych w wyniku odbicia wiązki pomiarowej od przeszkód pomiędzy instrumentem a obiektem mierzonym takich jak np. liście drzew lub zarośla, z drugiej strony poprawia dokładność pomiaru (szczególnie do obiektów ustawionych ukośnie do osi celowej).Rozmiar plamki laserowej uwidoczniony jest w postaci kółka na krzyżu nitek.Pomimo dużego zasięgu pomiaru bezlustrowego instrumenty Nikon serii NPL-302 posiadają laser o 1 klasie bezpieczeństwa.

Centrum zarządzania pomiarami

Cechą charakterystyczną instrumentów Nikon jest łatwy i szybki dostęp do funkcji nawiązania, wyzwolenia pomiaru i pozostałych typowych operacji, poprzez jedno naciśnięcie klawisza w podstawowym trybie pomiarowym. Dwa programowane klawisze USR dają bezpośredni dostęp do innych często wykorzystywanych funkcji i programów.

Łatwiejsze rejestrowanie danych

Rejestrowane dane mogą być przechowywane w maksymalnie 32 oddzielnych plikach. Dane w pilku mogą być łatwo sprawdzane, edytowane, usuwane, wprowadzane i wyszukiwane bezpośrednio w instrumencie.Ponadto punkty osnowy mogą zostać umieszczone w osobnym pliku dostępnym z poziomu wszystkich innych plików.W pamięci instrumentu mieści się 10000 rekordów danych.

Łatwe wprowadzanie kodów

W instrumentach serii NPL-302 możliwe jest korzystanie z różnych metod wprowadzania kodów. Ma to na celu zwiększenie szybkości i efektywności pracy w przypadku rejestracji w terenie bardzo dużej ilości punktów. Oprócz wyboru kodów z listy oraz wyboru spośród kodów wcześniej wykorzystywanych, możliwe jest zdefiniowanie szybkiego kodowania dla 10 klawiszy. Dodatkowo instrument pozwala na stworzenie listy kodów przez użytkownika. Szybkie kodowanie polega na przypisaniu najczęściej wykorzystywanych kodów do klawiszy cyfrowych od 0 do 9. Po przypisaniu kodów, jedno naciśnięcie klawisza powoduje uruchomienie pomiaru i rejestrację danych z odpowiednim kodem.

Domiary

W instrumencie dostępne jest wiele metod wykonywania domiarów, między innymi domiar kierunkowy oraz prostokątny.


Możliwość zmiany parametrów w sposób szybki i niezakłócający pracy

Niektóre ustawienia są często modyfikowane podczas pracy w terenie. Jednak nie jest to problem – możesz je zmieniać wygodnie, szybko i nieprzerywając pracy za pomocą klawiszy MSR i HOT.

 

Przełączane/konfigurowane ekrany

Naciskając klawisz DSP możesz w prosty sposób przełączać się między kolejnymi standardowymi zbiorami informacji dostosowanymi do różnych rodzajów wykonywanych robót. Ponieważ ekran może zostać przełączony przed, podczas jak i po pomiarze nie musisz wybierać go przed pomiarem. Część ekranów dostępnych podczas pomiarów i tyczenia może zostać przez Ciebie skonfigurowana tak aby najlepiej odpowiadały one Twoim potrzebom.

Transmisja danych

Wyniki pomiarów mogą być przesyłane bezpośrednio do popularnych programów geodezyjnych. Użytkownik ma możliwość przesłania do instrumentu własnej listy kodów i listy przedrostków numerów punktów. Instrument przesyła dane w postaci tekstu ASCII co ułatwia współpracę z programami produkowanymi przez firmy trzecie.

Zwarta i lekka konstrukcja zgodna z normą IPX6

Nowe zaawansowane technologicznie elementy to lekki moduł dalmierza i lekka bateria o długim czasie pracy. NPL-302 z baterią waży tylko 5.5 kg i jest wodoodporny na poziomie zapewnianym przez normę IPX6.

Podstawowe parametry i dane techniczne

NPL-362 NPL-352 NPL-332
Luneta
Długość lunety 153 mm
Powiększenie 26x (16x/32x opcja)
Efektywna średnica lunety 40 mm (EDM: 50 mm)
Pole widzenia 1°30′ (2.3 m na 100 m)
Zdolność rozdzielcza 3″
Minimalna ogniskowa 1.6 m
Pomiar odległości
Pomiar bez lustra 1.6 do 210 m
W normalnych warunkach (typowe zamglenie widoczność około 20 km)
Do folii dalmierczej 5 do 100 m
Do mini-lustra 1.6 do 3000 m
Do pojedynczego lustra 1.6 do 5000 m
W dobrych warunkach (brak mgły, widoczność ponad 40 km)
Do folii dalmierczej 5 do 300 m
Do mini-lustra 1.6 do 3000 m
Do pojedynczego lustra 1.6 do 5000 m
Dokładność (do lustra/tryb dokładny) ±(3 + 2 ppm x D) mm
±(3 + 3 ppm x D) mm (-20°Cdo -10°C, +40°C to +50°)
±5mm (1.6 do 10m – pomiar do lustra; 1.6 do 5 m – pomiar do folii dalm.)
Dokładność (pomiar bez lustra/tryb dokładny) ±(5 + 2 ppm x D) mm
±(5 + 3 ppm x D) mm (-20°Cdo -10°C, +40°C to +50°)
Czas pomiaru
Do lustra
W trybie dokładnym 1.3 s (pomiar inicjalny 2.0 s)
W trybie normalnym 0.5 s (pomiar inicjalny 1.6 s)
Bez lustra
W trybie dokładnym 1.6 s (pomiar inicjalny 2.6 s)
W trybie normalnym 0.8 s (pomiar inicjalny 2.0 s)
Dokładność odczytu
W trybie dokładnym 1 mm
W trybie zwykłym 10 mm
Temperatura pracy -20°C do 50°C
Poprawka atmosferyczna
Zakres temperatury -40°C do 60°C
Zakers ciśnienia atmosferycznego 533 do 1332 hPa
Pomiar kąta
Dokładność odczytu kierunku 1/5/10″
Dokładność pomiaru (odchylenie standardowe DIN 18723) 3″ 5″
Kompensator
Typ Dwuosiowy Jednoosiowy
Zakres kompensacji ±3′
Dokładność ±1″
Libelle
Czułość libelli rurkowej 30″ / 2 mm
Czułość libelli pudełkowej 10′ / 2 mm
Pion optyczny
Obraz Prosty
Powiększenie 3 x
Pole widzenia
Minimalna ogniskowa 0.5 m
Wyświetlacz
Typ Graficzny LCD (128 x 64 punkty) dwustronny
Umiejscowienie Dwustronny Jednostronny
Pamięć 10000 rekordów
Wymiary (w przybliżeniu) 168 x 173 x 347 mm
Waga
Instrument (bez baterii) 5.1 kg 4.9 kg
Bateria BC-65 0.4 kg
Walizka 3.2 kg
Bateria BC-65
Napięcie wyjściowe 7.2 V DC
Czas pracy – ciągły pomiar odległości w przybliżeniu 7 godz.
(Bez lustra 7 godz.)
Czas pracy – pomiar odległości co 30 sekund w przybliżeniu 15 godz.
(Bez lustra 16 godz.)
Czas pracy – tylko pomiar kąta w przybliżeniu 27 godz.