NPR-302

TACHIMETRY ELEKTRONICZNE NIKON SERIA NPR-302
NPR-332 / NPR-352 / NPR-362

Główne cechy

  • Możliwość pomiaru bez lustra (zasięg 300 m, w dobrych warunkach, na biały cel)
  • Dokładność pomiaru odległości do lustra – ±(2 + 2 ppm x D) mm
  • Konstrukcja odporna na wodę – IP56
  • Dokładność kątowa (DIN 18723) 3″ w przypadku modelu NPR-362 i 5″ w przypadku modeli NPR-352 i NPR-332
  • Szybki i wygodny system wprowadzania kodów
  • Klawisze USR, których funkcja jest definiowana przez użytkownika, pozwalające na dostęp do najczęściej używanych funkcji poprzez pojedyncze ich naciśnięcie
  • Klawiatura zaprojektowana w sposób ergonomiczny, zapewniający możliwość bezpośredniego wprowadzania liczb, z klawiszami funkcyjnymi wygodnymi do użycia w terenie
  • Funkcja 100% odtworzenia stanu instrumentu po wyłączeniu i ponownym włączeniu
  • Wysokiej jakości luneta o zwartej konstrukcji
  • Potężne i praktyczne wbudowane oprogramowanie

Pomiar bezlustrowy

Tachimetry serii NPR-302 wyposażone są w laser klasy 3R. Plamka laserowa pozwala jednoznacznie określić cel zarówno w trybie bezlustrowym i lustrowym. W trybie pomiaru na lustro dalmierz pracuje przy 1 klasie bezpieczeństwa.

Centrum zarządzania pomiarami

Cechą charakterystyczną instrumentów Nikon jest łatwy i szybki dostęp do funkcji nawiązania, wyzwolenia pomiaru i pozostałych typowych operacji, poprzez jedno naciśnięcie klawisza w podstawowym trybie pomiarowym. Dwa programowane klawisze USR dają bezpośredni dostęp do innych często wykorzystywanych funkcji i programów.

Łatwiejsze rejestrowanie danych

Rejestrowane dane mogą być przechowywane w maksymalnie 32 oddzielnych plikach. Dane w pilku mogą być łatwo sprawdzane, edytowane, usuwane, wprowadzane i wyszukiwane bezpośrednio w instrumencie.Ponadto punkty osnowy mogą zostać umieszczone w osobnym pliku dostępnym z poziomu wszystkich innych plików.W pamięci instrumentu mieści się 10000 rekordów danych.

Łatwe wprowadzanie kodów

W instrumentach serii NPR-302 możliwe jest korzystanie z różnych metod wprowadzania kodów. Ma to na celu zwiększenie szybkości i efektywności pracy w przypadku rejestracji w terenie bardzo dużej ilości punktów. Oprócz wyboru kodów z listy oraz wyboru spośród kodów wcześniej wykorzystywanych, możliwe jest zdefiniowanie szybkiego kodowania dla 10 klawiszy. Dodatkowo instrument pozwala na stworzenie listy kodów przez użytkownika. Szybkie kodowanie polega na przypisaniu najczęściej wykorzystywanych kodów do klawiszy cyfrowych od 0 do 9. Po przypisaniu kodów, jedno naciśnięcie klawisza powoduje uruchomienie pomiaru i rejestrację danych z odpowiednim kodem.

Domiary

W instrumencie dostępne jest wiele metod wykonywania domiarów, między innymi domiar kierunkowy oraz prostokątny.

Możliwość zmiany parametrów w sposób szybki i niezakłócający pracy

Niektóre ustawienia są często modyfikowane podczas pracy w terenie. Jednak nie jest to problem – możesz je zmieniać wygodnie, szybko i nieprzerywając pracy za pomocą klawiszy MSR i HOT.

 

Przełączane/konfigurowane ekrany

Naciskając klawisz DSP możesz w prosty sposób przełączać się między kolejnymi standardowymi zbiorami informacji dostosowanymi do różnych rodzajów wykonywanych robót. Ponieważ ekran może zostać przełączony przed, podczas jak i po pomiarze nie musisz wybierać go przed pomiarem. Część ekranów dostępnych podczas pomiarów i tyczenia może zostać przez Ciebie skonfigurowana tak aby najlepiej odpowiadały one Twoim potrzebom.

Transmisja danych

Wyniki pomiarów mogą być przesyłane bezpośrednio do popularnych programów geodezyjnych. Użytkownik ma możliwość przesłania do instrumentu własnej listy kodów i listy przedrostków numerów punktów. Instrument przesyła dane w postaci tekstu ASCII co ułatwia współpracę z programami produkowanymi przez firmy trzecie.

Zwarta i lekka konstrukcja zgodna z normą IP56

Nowe zaawansowane technologicznie elementy to lekki moduł dalmierza i lekka bateria o długim czasie pracy. NPR-302 z baterią waży tylko 5.5 kg i jest wodoodporny na poziomie zapewnianym przez normę IP56.

Podstawowe parametry i dane techniczne

NPR-362 NPR-352 NPR-332
Luneta
Długość lunety 158 mm
Powiększenie 33x (21x/41x opcja)
Efektywna średnica lunety 45 mm (EDM: 50 mm)
Pole widzenia 1°30′ (2.3 m na 100 m)
Zdolność rozdzielcza 3″
Minimalna ogniskowa 1.5 m
Pomiar odległości
Pomiar bez lustra 1.5 do 300 m
W normalnych warunkach (typowe zamglenie widoczność około 20 km)
Do folii dalmierczej 1.5 do 270 m
Do pojedynczego lustra 1.5 do 3000 m
W dobrych warunkach (brak mgły, widoczność ponad 40 km)
Do folii dalmierczej 1.5 do 300 m
Do pojedynczego lustra 1.5 do 3000 m
Dokładność (do lustra/tryb dokładny) ±(2 + 2 ppm x D) mm
±(3 + 2 ppm x D) mm (NPR332)
Dokładność (pomiar bez lustra/do tarczki/tryb dokładny) ±(3 + 2 ppm x D) mm
Czas pomiaru
Do lustra
W trybie dokładnym 1.5 s
W trybie normalnym 0.8 s
Bez lustra
W trybie dokładnym 1.8 s
W trybie normalnym 1.0 s
Dokładność odczytu
W trybie dokładnym 1 mm
W trybie zwykłym 10 mm
Temperatura pracy -20°C do 50°C
Poprawka atmosferyczna
Zakres temperatury -40°C do 60°C
Zakers ciśnienia atmosferycznego 533 do 1332 hPa
Pomiar kąta
Dokładność odczytu kierunku 1/5/10″
Dokładność pomiaru (odchylenie standardowe DIN 18723) 3″ 5″
Kompensator
Typ Dwuosiowy Jednoosiowy
Zakres kompensacji ±3′
Dokładność ±1″
Libelle
Czułość libelli rurkowej 30″ / 2 mm
Czułość libelli pudełkowej 10′ / 2 mm
Pion optyczny
Obraz Prosty
Powiększenie 3 x
Pole widzenia
Minimalna ogniskowa 0.5 m
Wyświetlacz
Typ Graficzny LCD (128 x 64 punkty) dwustronny
Umiejscowienie Dwustronny Jednostronny
Pamięć 10000 rekordów
Wymiary (w przybliżeniu) 168 x 173 x 347 mm
Waga
Instrument (bez baterii) 5.0 kg 4.9 kg
Bateria BC-65 0.4 kg
Walizka 4.4 kg
Bateria BC-65
Napięcie wyjściowe 7.2 V DC
Czas pracy – ciągły pomiar odległości w przybliżeniu 8 godz.
Czas pracy – pomiar odległości co 30 sekund w przybliżeniu 16 godz.
Czas pracy – tylko pomiar kąta w przybliżeniu 30 godz.